WCSST & ED.HUB

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ASEAN EDUCATION

ครูในฝันของชุมชน

นโยบายการศึกษาไทย

คู่มือประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


Ċ คู่มือประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ม.3.pdf
ดู ดาวน์โหลด
  7455 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 25 ก.ค. 2556 23:30 kissada phom-In
Ċ คู่มือประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ม.6.pdf
ดู ดาวน์โหลด
  1640 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 25 ก.ค. 2556 23:28 kissada phom-In
Comments